Hallitusvirat

/Hallitusvirat
Hallitusvirat2018-11-05T00:23:05+00:00

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen ja seuran kokoukset sekä valmistelee näihin esityslistat. Lisäksi hän pitää tiiviisti yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja tukijoihin sekä on mukana eri työryhmissä vaikuttamassa jäsenistön asioihin. Puheenjohtajalla on seuran nimenkirjoitusoikeus.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii seuran puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

Pääsihteeri

Pääsihteerin tärkein tehtävä on kirjoittaa pöytäkirjat hallituksen ja seuran kokouksissa. Pääsihteeri toimii läheisessä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja pitää huolta pöytäkirjaotteiden lähettämisestä eri tahoille. Tärkeää on olla läsnä mahdollisimman monissa kokouksissa.

Taloussihteeri

Taloussihteeri istuu seuran kirstun päällä. Hän maksaa laskuja, ylläpitää tiliä, hoitaa kirjanpitoa.

Opintosihteeri

Opintosihteeri ajaa seuran jäsenistön etua erilaisissa tiedekunnan toimielimissä ja työryhmissä. Vastaanottaa kaivopalautteet puheenjohtajan kanssa ja reagoi niihin vieden asiat eteenpäin. Tarvittaessa organisoi halloped toimintaa.

Ulkoasiainsihteeri

Ulkoasiansihteeri vastaa suhteiden ylläpidosta ystävyysseuroihin ja muihin ainejärjestöihin. Hakee seuran postit ja vastaa mm. seuralle tuleviin vuosijuhlakutsuihin. Ulkoasiainsihteeri vastaa myös seuran yritysyhteistyöstä.

Emäntä

Emäntä valitaan 3. vuosikurssilaisten keskuudesta. Hän vastaa seuran vuosijuhlien järjestelyistä yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä organisoi muitakin tapahtumia, kuten Denttari-iltaa. Lisäksi hän ohjeistaa alfa- ja beetaemäntien toimintaa yhdessä kurssiemäntien kanssa.

Tiedotussihteeri

Tiedotussihteeri toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja kandiseuralaisten välillä. Kandiseuran tapahtumista tiedottaminen viikoittaisessa tiedotteessa ja nettisivujen päivittäminen kuuluvat tiedotussihteerin tehtäviin.

Sosiaalisihteeri

Sosiaalisihteeri vastaa kandihuoneen viihtyvyydestä sekä maidon ja kahvin toimittamisesta kandihuoneeseen. Hän toimii myös ympäristövastaavana, jonka tehtävänä on kehittää seuran toimintaa ympäristöystävällisemmäksi.

Isäntäneuvoston puheenjohtaja

Vastaa kerhotilasta ja huolehtii sen vuokraustoiminnasta toimien sen yhteyshenkilönä.

Kulttuurivastaava

Kulttuurisihteeri järjestää seuran jäsenille erilaisia kulttuuritapahtumia opiskelijaystävälliseen hintaan. Kulttuuritapahtumat pitävät sisällään mm. oopperaa, balettia, teatteria tai taidenäyttelyitä. Tarkoituksena on järjestää hieman erilaista yhteistä vapaa-ajanvietettä bileiden rinnalle.

Apuemännistö

Apuemännät avustavat kandiseuran emäntää toiminnassaan ja osallistuvat tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

Apuisännistö

Apuisännistö toimii kerhotilan isännän apuna kerhotilan toiminnan pyörittämisessä.

Urheiluvastaava

Urheiluvastaava järjestää jäsenistölle erilaisia liikuntatapahtumia opiskelijaystävälliseen hintaan aina jalkapallosta keilailuun. Tärkeimpiä vuosittaisia tapahtumia urheiluvastaavan järjestettävänä on Hammasväline Cup.

Organon Dentalen päätoimittaja

OD:n päätoimittaja kerää ja tuottaa materiaalia lehteä varten. Tehtävä sisältää ideointia suunnittelukokouksissa sekä kirjoittajien, kuvaajien ja piirtäjien aktivoimista. Hän myös vastaa taittamisesta, painatuksesta sekä aikataulutuksesta.

Preklinikan yhteyshenkilö

Preklinikan yhteyshenkilö toimii sanansaattajana hallituksen ja preklinikan välillä. Hän pyrkii lisäämään klinikka- ja preklinikkakurssien yhteistyötä.

Opintosihteerin assistentti

Opintosihteerin assistentti hoitaa sellaisia opintoasioita, joihin opintosihteerin kädet eivät riitä. Hän myös ajaa jäsenistön etuja eri työryhmissä.

Salkuton ministeri

Salkuton ministeri on seuran edellisvuoden puheenjohtaja, joka toimii apuna ja neuvonantajana uuden hallituksen toiminnassa.

KV-vastaava

Kansainvälisyysvastaavan tehtävänä on integroida vaihtarit kandiseuran toimintaan ja huolehtia, että tieto tapahtumista ja ajankohtaisista asioista saavuttaa heidät.

Supertuutori

Supertuutori valitaan tuutorien keskuudesta organisoimaan tulevan vuoden tuutortoimintaa ja opastamaan uusia tuutoreita toiminnassaan.

Laulunjohtaja

Seuran laulunjohtajat johtavat laulua vuosijuhlissa sekä kandiseuran sitseillä. Kehittävät seuran akateemista lauluperinnettä.

HYY-vastaava

Toimii linkkinä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan toimintaan ja on usein mukana edustajistoryhmä HELPin toiminnassa. HYY-vastaava valitaan hallituksen jäsenten tai toimihenkilöiden keskuudesta vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hyvinvointivastaava

Hyvinvointivastaavan tehtävä on edistää hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia edunvalvonnan, tiedonvälityksen ja opetushenkilökunnan kanssa keskustelun keinoin. Hyvinvointivastaava toimii joryn nimeämän hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän tavoitteena on selvittää opiskelijoiden hyvinvoinnin esteitä, kehittää niihin ratkaisuja ja pitää hyvinvointiteemoja esillä niin opetushenkilökunnan kuin opiskelijaedunvalvojienkin suuntaan.