top of page

YHDENVERTAISUUS

HLKS:n yhdenvertaisuusvastaavaan voi aina luottamuksellisesti olla yhteydessä ongelmatilanteissa. Tarkista yhdenvertaisuus vastaava HLKS:n toimihenkilöistä.

Epäasiallinen kätös suu- ja leukasairauksien osastolla ja HUS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikössä ei ole sallittua kenellekkään yksikössä työskentelevälle tai siellä opiskelevalle.

Tilanne hammaslääketieteen koulutuksessa on tiedekunnan erityisessä seurannassa. Kehitetään yhdessä hyvä paikka ja ympäristö oppia, opiskella ja opettaa. Hyvä käytös luo hyvää käytöstä.

 

Nämä alla olevat ohjeet on valmisteltu 01.02.2021 työryhmässä, johon kuuluivat varadekaani Tiina Paunio, Clinicumin johtaja Klaus Olkkola, Suu- ja leukasairauksien osaston johtaja David Rice, koulutusohjelman johtaja Jaana Rautava, ylihammaslääkäri Laura Lakio, opintoasiainpäällikkö Terhi Kemilä sekä opiskelijat Annamari Arpalahti, Vilma Rouhiainen ja Alisa Toivanen.

MITÄ ON EPÄASIALLINEN KÄYTÖS?

Epäasiallinen käytös voi olla toistuvaa kiusaamista, häirintää, syrjintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä. Häirintä on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaamista siten, että luodaan häirinnän uhria kohtaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri. Epäasialliselle käytökselle on yliopistollamme nollatoleranssi.

 

Opettajan tehtävä on antaa rakentavaa palautetta ja kertoa, jos opiskelija ei tiedä tai osaa jotain riittävän hyvin. Palautteen vastaanottaminen voi tuntua ikävältä, mutta virheistä oppiminen on osa osaavaksi ja taitavaksi hammaslääkäriksi kasvamista. Jokaisessa yhteisössä syntyy ajoittain ihmisten välisiä ristiriitoja ja väärinymmärryksiä, joita voi pyrkiä selvittämään hyvässä hengessä, vaikka varsinaisesta häirinnästä ei olisikaan kysymys.

MITEN TOIMIA EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISSA?

 • Epäasiallista kohtelua ei tule sietää. Pysy itse rauhallisena. Koska henkilö ei välttämättä tiedosta loukkaavaa toimintaansa, ilmoita epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle heti, että et hyväksy hänen toimintaansa ja pyydä häntä lopettamaan.

 • Jos epäasiallinen käytös jatkuu ja/tai jos haluat ilmoittaa epäasiallisesta kohtelusta, hae tilanteeseen apua.

  • Jos kyseinen henkilö kuuluu opetushenkilökuntaan, ilmoita koulutusohjelman vastuuhenkilöille: koulutusohjelman johtaja Jaana Rautava tai vs. ylihammaslääkäri Jari Ahlberg. Heidän tehtävänsä on saada epäasiallinen kohtelu tai häirintä loppumaan.

  • Jos kyseinen henkilö on koulutusohjelman opiskelija, ilmoita opintojakson tai vuosikurssin vastuuopettajalle.

  • Jos havaitset häirintää yliopiston vapaa-ajan tapahtumassa, ota yhteyttää HYY:n häirintäyhdyshenkilöihin.

 • Pidä kirjaa tapahtumista. Mahdolliset sähköpostit tai muut viestit kannattaa säilyttää.

 • Jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin, sinulla on velvollisuus osallistua asian käsittelyyn. Osaston, yksikön ja/tai tiedekunnan esihenkilöt vastaavat tilanteen selvittämisestä. Heidän tulee kuulla osapuolia puolueettomasti ja selvittää tapahtumien kulku. He kutsuvat osapuolet tapaamisiin, joista kirjoitetaan muistio. Keskusteluissa sovitaan myös toimenpiteistä ja seurannasta. Esihenkilön tehtävä on varmistaa, että sovitut toimenpiteet tehdään ja huolehtia seurannasta. Anonyymipalaute parhaimmillaankin voi johtaa vain yleiseen toimitapojen kehittämiseen.

MITÄ TEHDÄ, JOS ON SIVULLISENA HÄIRINTÄTILANTEESSA?

 •  Työ- ja opiskeluyhteisön jäsenten tulee asenteillaan ja teoillaan osoittaa, ettei yhteisössä sallita epäasiallista kohtelua. Jokaisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemastaan epäasiallisesta kohtelusta esimerkiksi vastuuopettajalle tai koulutusohjelman vastuuhenkilölle.

 • Tiedekunta huolehtii siitä, että epäasiallisesti kohdeltu opiskelija voi jatkaa opiskeluaan kitkattomasti. Se ei vaikuta opiskelumenestykseen eikä työnsaantiin nyt tai tulevaisuudessa.

 • HYY:n häirintäyhdyshenkilö auttaa, jos opiskelija kaipaa ulkopuolisen henkilön luottamuksellista keskustelutukea ja neuvoa liittyen kohtaamaansa tai näkemäänsä syrjintään tai häirintään. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai sähköpostilla.

MUUT TOIMENPITEET 2021

 • Kurssikohtaiset keskustelutilaisuudet kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä.

 • YTHS:n seurantakysely keväällä 2021.

 • HLKS:n seurantakysely loppukeväästä 2021.

 • Opettajien ja muun henkilökunnan tiedostamisen lisääminen ja pedagoginen kouluttaminen.

 • Kaikki kannustamme toisiamme rakentavaan käytökseen, opettajat, henkilökunta ja opiskelijat ja puutumme epäkohtiin.

OHJEIDEN KIRJOITTAJAT:

Nämä ohjeet on valmisteltu 01.02.2021 työryhmässä, johon kuuluivat varadekaani Tiina Paunio, Clinicumin johtaja Klaus Olkkola, Suu- ja leukasairauksien osaston johtaja David Rice, koulutusohjelman johtaja Jaana Rautava, ylihammaslääkäri Laura Lakio, opintoasiainpäällikkö Terhi Kemilä sekä opiskelijat Annamari Arpalahti, Vilma Rouhiainen ja Alisa Toivanen.

bottom of page