top of page

HALLITUSVIRAT

IMG_8156.JPG
HLKS logo_edited.png
IMG_9522.JPG

PUHEENJOHTAJA

Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen ja seuran kokoukset sekä valmistelee näihin esityslistat. Lisäksi hän pitää tiiviisti yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja tukijoihin sekä on mukana eri työryhmissä vaikuttamassa jäsenistön asioihin. Puheenjohtajalla on seuran nimenkirjoitusoikeus.

VARAPUHEENJOHTAJA

Varapuheenjohtaja toimii seuran puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt. Varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

SIHTEERI

Pääsihteerin tärkein tehtävä on kirjoittaa pöytäkirjat hallituksen ja seuran kokouksissa. Pääsihteeri toimii läheisessä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja pitää huolta pöytäkirjaotteiden lähettämisestä eri tahoille. Tärkeää on olla läsnä mahdollisimman monissa kokouksissa.

TALOUSVASTAAVA

Taloussihteeri istuu seuran kirstun päällä. Hän maksaa laskuja, ylläpitää tiliä, hoitaa kirjanpitoa.

OPINTOVASTAAVA

Opintosihteeri ajaa seuran jäsenistön etua erilaisissa tiedekunnan toimielimissä ja työryhmissä. Vastaanottaa kaivopalautteet puheenjohtajan kanssa ja reagoi niihin vieden asiat eteenpäin. Tarvittaessa organisoi halloped toimintaa.

YRITYSSUHDEVASTAAVA

Ulkoasiansihteeri vastaa suhteiden ylläpidosta ystävyysseuroihin ja muihin ainejärjestöihin. Hakee seuran postit ja vastaa mm. seuralle tuleviin vuosijuhlakutsuihin. Ulkoasiainsihteeri vastaa myös seuran yritysyhteistyöstä.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Tapahtumavastaava valitaan 3. vuosikurssilaisten keskuudesta. Hän vastaa seuran vuosijuhlien järjestelyistä yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä organisoi muitakin tapahtumia, kuten Denttari-iltaa. Lisäksi hän ohjeistaa alfa- ja beetaemäntien toimintaa yhdessä kurssiemäntien kanssa.

TIEDOTUSVASTAAVA

Tiedotussihteeri toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja kandiseuralaisten välillä. Kandiseuran tapahtumista tiedottaminen viikoittaisessa tiedotteessa ja nettisivujen päivittäminen kuuluvat tiedotussihteerin tehtäviin.

KANDIHUONEVASTAAVA

Kandihuonevastaava vastaa kandihuoneen viihtyvyydestä sekä maidon ja kahvin toimittamisesta kandihuoneeseen. Hän toimii myös ympäristövastaavana, jonka tehtävänä on kehittää seuran toimintaa ympäristöystävällisemmäksi.

TILAVASTAAVA

Vastaa kerhotilasta ja huolehtii sen vuokraustoiminnasta toimien sen yhteyshenkilönä.

TOIMIHENKILÖT

KULTTUURIVASTAAVA

Kulttuurisihteeri järjestää seuran jäsenille erilaisia kulttuuritapahtumia opiskelijaystävälliseen hintaan. Kulttuuritapahtumat pitävät sisällään mm. oopperaa, balettia, teatteria tai taidenäyttelyitä. Tarkoituksena on järjestää hieman erilaista yhteistä vapaa-ajanvietettä bileiden rinnalle.

URHEILUVASTAAVA

Urheiluvastaava järjestää jäsenistölle erilaisia liikuntatapahtumia opiskelijaystävälliseen hintaan aina jalkapallosta keilailuun. Tärkeimpiä vuosittaisia tapahtumia urheiluvastaavan järjestettävänä on Hammasväline Cup.

ORGANON DENTALEN PÄÄTOIMITTAJA

OD:n päätoimittaja kerää ja tuottaa materiaalia lehteä varten. Tehtävä sisältää ideointia suunnittelukokouksissa sekä kirjoittajien, kuvaajien ja piirtäjien aktivoimista. Hän myös vastaa taittamisesta, painatuksesta sekä aikataulutuksesta.

OPINTO- JA YRITYSSUHDEVASTAAVAN ASSISTENTTI

Opinto- ja yrityssuhdevastaavan assistentti hoitaa sellaisia opinto- ja yrityssuhdeasioita, joihin opintosihteerin ja YSV:n kädet eivät riitä. Hän myös ajaa jäsenistön etuja eri työryhmissä.

PREKLINIKAN YHTEYSHENKILÖ

Preklinikan yhteyshenkilö toimii sanansaattajana hallituksen ja preklinikan välillä. Hän pyrkii lisäämään klinikka- ja preklinikkakurssien yhteistyötä.

SUPERTUUTORI

Supertuutori valitaan tuutorien keskuudesta organisoimaan tulevan vuoden tuutortoimintaa ja opastamaan uusia tuutoreita toiminnassaan.

KANSAINVÄLISYYS-VASTAAVA

Kansainvälisyysvastaavan tehtävänä on integroida vaihtarit kandiseuran toimintaan ja huolehtia, että tieto tapahtumista ja ajankohtaisista asioista saavuttaa heidät.

LAULUNJOHTAJAT

Seuran laulunjohtajat johtavat laulua vuosijuhlissa sekä kandiseuran sitseillä. Kehittävät seuran akateemista lauluperinnettä.

TILATIIMI

Tilatiimi toimii kerhotilan isännän apuna kerhotilan toiminnan pyörittämisessä.

TAPAHTUMATIIMI

Tapahtumatiimi avustavat kandiseuran tapahtumavastaavaa toiminnassaan ja osallistuvat tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

HYY VASTAAVA

Tämä toimihenkilörooli linkitetään toiseen rooliin. Toimii linkkinä Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan toimintaan ja on usein mukana edustajistoryhmä HELPin toiminnassa. HYY-vastaava valitaan hallituksen jäsenten tai toimihenkilöiden keskuudesta vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

YHDENVERTAISUUSVASTAAVA

Yhdenvertaisuusvastaava tekee töitä yhdenvertaisuuden eteen. Hän osallistuu opintovastaavan kanssa HLKS:n häirintäkyselyn luontiin ja toteutukseen. Lisäksi oman aktiivisuuden mukaan yhdenvertaisuusvastaava voi käydä erilaisissa opintoihin liittyvissä kokouksissa

HYVINVOINTIVASTAAVA

Hyvinvointivastaavan tehtävä on edistää hammaslääketieteen opiskelijoiden hyvinvointia edunvalvonnan, tiedonvälityksen ja opetushenkilökunnan kanssa keskustelun keinoin. Hyvinvointivastaava toimii joryn nimeämän hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän tavoitteena on selvittää opiskelijoiden hyvinvoinnin esteitä, kehittää niihin ratkaisuja ja pitää hyvinvointiteemoja esillä niin opetushenkilökunnan kuin opiskelijaedunvalvojienkin suuntaan.

TUOTEVASTAAVA

Tuotevastaava kehittää ja luo HLKS merchiä. Tuotevastaava kokoaa itselleen tiimin, jonka kanssa vastaa HLKS:n brändituotteista ja niiden myynnistä.

bottom of page